Mall-annulleringsformulär

Fyll endast i och återsänd detta formulär om du vill dra dig ur kontraktet. Vänligen observera att det skulle vara till hjälp om du även anger den e-postadress som användes för registreing till vår tjänst för snabbare hantering och unik tilldelning.

Mall-annulleringsformulär

Om du vill annullera avtalet vänligen fyll i detta formulär och skicka det tillbaka till oss

Till Interdate S.A., Kundservice/ ångerrätt, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg:

Härmed annullerar jag/vi (*) avtalet som jag/vi (*) har ingått om att köpa följande varor (*)/ beställa följande tjänster (*)

Beställt den (*)/mottagit den (*): __________________________

Konsumentens/konsumenternas namn: __________________________

Konsumentens/konsumenternas adress: __________________________

Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om avtalet annulleras på papper): __________________________

Datum: __________________________

___________________________________________________________________________________

(*) stryk det som inte är tillämpligt

Valfri specifikation:

E-postadressen som användes för registrering: _________________________________